Sứ mạng & Chiến lược


English

Sứ mạng của VietHope

VietHope được thành lập từ năm 2002 bởi một nhóm sinh viên tại khu vực Boston (Mỹ). Họ đến với nhau từ nhiều nơi trên đất nước Mỹ và thế giới, họ có cùng lý tưởng cũng như nhiệt huyết cháy bỏng. Những người sáng lập đã kết nối và chia sẻ với nhau những ước mơ dành cho đất nước Việt Nam. Họ mong muốn tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống thường ngày của những con người nơi đây. Chính vì vậy, VietHope đã ra đời nhằm hỗ trợ cho giới trẻ và sự phát triển của Việt Nam.

VietHope tin rằng sự phát triển phải dựa trên những nền tảng lâu dài và bền vững, rằng con người và việc phát triển nguồn vốn con người là cần thiết cho những nền tảng như vậy. VietHope mong ước mọi trẻ em ở Việt Nam sẽ cơ hội lớn lên và phát huy đầy đủ tiềm năng của mình. Chính vì vậy, sứ mạng của chúng tôi là hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam có thể đến trường và thoát khỏi đói nghèo. Với sự giúp đỡ của chúng tôi, những học sinh này có thể vượt qua được khó khăn trước mắt và tạo dựng một cuộc sống tốt hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của mình.

 

102

Chiến lược của VietHope

Đầu tư vào những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo là một quá trình lâu dài. Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã theo dõi những tác động từ các chương trình của mình và đã ghi nhận những thành công cũng như những thiếu sót cần sửa chữa. Dựa trên những ghi nhận này, VietHope đã xây dựng một danh mục các chương trình chiến lược và bền vững nhằm hỗ trợ những học sinh này có được kỹ năng và nguồn lực cần thiết để vượt qua khó khăn. Dưới đây là hai chiến lược được vạch ra:

strategic-sustained-programming-slide_vn