Quá trình phát triển


English

104VietHope được thành lập vào mùa xuân năm 2002 từ một nhóm sinh viên và các bạn trẻ thành đạt  người Việt trong vùng Boston. Lúc đầu chúng tôi gặp nhau để chia sẻ những suy nghĩ, ước mơ, quan tâm về Việt Nam. Dần dần tình bạn thân nảy nở, và chúng tôi lập ra tổ chức thiện nguyện VietHope để giúp đỡ những đồng bào Việt Nam trong nước. Chúng tôi hy vọng có thể tập hợp những tài năng, nghị lưc, và cống hiến của chúng tôi để góp phần xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh trong tương lai.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả những ai quan tâm về Việt Nam tham gia vào VietHope. Từ những bước nhỏ, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho Việt Nam. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với chúng tôi.

2002
Thành lập VietHope và xác định sứ mạng
Được tiểu bang Massachusetts thừa nhận và cấp phép hoạt động

2003
Thực hiện các dự án đầu tiên tài trợ bởi VietHope:
» Xây dựng trường học ở Cà Mau
» Trao 19 Học bổng Tài Năng (Merit)

2004
Lập Chương trình Học bổng Đại Học (USP)
Trao 5 suất học bổng USP và khởi động chương trình Học bổng Cộng Đồng (CSP)

2005
Mở rộng các chương trình Học bổng:
» Tài Năng: 50 học bổng
» Đại Học: 40 học bổng
» Cộng Đồng: 360 học bổng
Lập nhóm Tình nguyện viên ở Việt Nam

2006
Mở rộng các chương trình Học bổng:
» Tài năng: 92 học bổng
» Đại Học: 150 học bổng
» Cộng Đồng: 440 học bổng
Tăng số lượng Thành viên và Tình nguyện viên

2007
Tiếp tục mở rộng các chương trình học bổng, đến nay đã hỗ trợ hơn 1000 học sinh và sinh viên:
» Tài Năng: 150 học bổng
» Đại Học: 226 học bổng
» Cộng Đồng: 356 học bổng
Triển khai các Dự Án xây dựng và phát triển các cơ sở giáo dục, tài trợ cho 4 dự án

2008
Nhận giấy phép hoạt động tại Việt Nam, và chính thức có Đại diện VietHope tại Việt Nam
Được chọn thực hiện Dự án Thiện nguyện Chung cùng uNAVSA 2008-2009 (CPP)
Tiếp tục mở rộng các chương trình học bổng:
» Tài Năng: 256 học bổng
» Đại học: 305 học bổng
» Cộng Đồng: 319 học bổng
Khởi Động Chương trình Phát triển Thế Hệ Trẻ (YDP), tạo cơ hội cho các sinh viên tại các trường đại học có cơ hội phát triển các kĩ năng về giao tiếp, làm việc nhóm, quản lí dự án và hoạt động cộng đồng.

2009
Duy trì hoạt động các chương trình học bổng:
» Tài Năng: 317 học bổng
» Đại học: 281 học bổng
» Cộng Đồng: 176 học bổng
Chương trình Phát Triển Thế Hệ Trẻ đầu tiên đươc tổ chức cho 25 sinh viên Việt Nam cùng với 5 sinh viên Mỹ gốc Việt

2010
Thu hẹp các chương trình học bổng do suy thoái kinh tế toàn cầu:
» Tài Năng: 259 học bổng
» Đại học: 101 học bổng
» Cộng Đồng: 100 học bổng
Chương trình Phát triển Thế Hệ Trẻ cho 23 sinh viên cùng với thế hệ đầu tiên (F1) của chương trình tham gia với tự cách Tình nguyện viên

2011
Duy trì quy mô các chương trình học bổng:
» Tài Năng: 225 học bổng
» Đại Học: 101 học bổng
» Cộng Đồng: 100 học bổng
Chương trình Phát triển Thế Hệ Trẻ cho 25 sinh viên cùng với những tình nguyện viên là thế hệ sinh viên thứ hai của chương trình

2012
Mừng kỉ niệm 10 năm thành lập VietHope, tính đến nay đã giúp đỡ cho hơn 4000 sinh viên và học sinh Việt Nam. Tập hợp hơn 100 Tình nguyện viên và Cựu thành viên tại buổi Gala ở Việt Nam và Hoa Kỳ.
Duy trì quy mô các chương trình:
» Học bổng Tài Năng: 222 học bổng
» Học bổng Đại Học: 101 học bổng
» Phát Triển Thế Hệ Trẻ: 21 sinh viên Việt Nam, cùng với 1 sinh viên Mỹ gốc Việt và tình nguyện viên vốn là các thế hệ sinh viên thứ của chương trình (F1,F2,F3)