Hỏi & trả lời


English

Về sự tài trợ:

Tôi có thể đóng góp bằng thẻ tín dụng không?
Tôi có thể trừ thuế khi tài trợ VietHope không?
Bao nhiêu tiền của tôi đóng góp sẽ thật sự đến tận tay các em học sinh?
VietHope chi tiêu như thế nào với khoảng tiền $10 mỗi tháng mà tôi bảo trợ cho chương trình học bổng?
VietHope làm gì với số tiền tài trợ khác của tôi?
Tôi có thể chỉ định số tiền tôi tài trợ cho một dự án cụ thể nào không?
VietHope làm thế nào để có thể chi tiêu cho các phí tổn hành chính?
Tôi có thể xem báo cáo tài chính của VietHope không?

Về tổ chức VietHope:

Thành viên của VietHope có nhận tiền lương không?
Ai sáng lập VietHope?
Trụ sở VietHope ở đâu?
VietHope có quan hệ chính thức với đại học Harvard không?
Biểu tượng của VietHope có ý nghĩa gì?
Tôi nên liên lạc với ai về website này?

Những câu hỏi thông thường:

Tôi có thể đóng góp bằng thẻ tín dụng không?
Vâng! Quý vị có thể tài trợ bằng thẻ tín dụng qua PayPal. Xin đi vào đây.

Tôi có thể trừ thuế khi tài trợ VietHope không?
Vâng! IRS đã công nhận VietHope là một tổ chức thiện nguyện được miễn thuế theo đề luật 501(c)(3). Khi quý vị tài trợ VietHope, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị bản ghi nhận số tiền tài trợ để quý vị trừ thuế.

Bao nhiêu tiền của tôi đóng góp sẽ thật sự đến tận tay các em học sinh?
Một trăm phần trăm (100%) tiền bảo trợ của quý vị cho chương trình học bổng hay các khoảng tiền tài trợ chung sẽ được chuyển trực tiếp đến các em học sinh hay những dự án giáo dục của VietHope, như xây dựng trường học và thư viện. Chúng tôi có thành viên của VietHope tại Việt Nam làm việc trực tiếp với các tổ chức địa phương và các đối tượng được bảo trợ.

VietHope sử dụng như thế nào với khoảng tiền $10 mỗi tháng mà tôi bảo trợ cho chương trình học bổng?
Toàn bộ 10 dollars sẽ được sử dụng cho chi phí giáo dục của em học sinh mà quý vị bảo trợ. Chúng tôi chỉ sử dụng lệ phí thành viên của VietHope để chi trả cho các chi phí hoạt động.

VietHope làm gì với số tiền tài trợ khác của tôi?
Trừ khi quý vị chỉ định số tiền tài trợ sẽ được dùng cho dự án nào, VietHope sẽ đưa số tiền này vào quỹ chung để ủng hộ các chương trình học bổng hay các dự án khác như xây dựng trường học và thư viện. Chúng tôi hoàn toàn không sử dụng tiền tài trợ cho các chi phí hành chính của VietHope.

Tôi có thể chỉ định số tiền tôi tài trợ cho một dự án cụ thể nào không?
Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của quý vị. Tuy nhiên, nếu dự án ấy đã nhận đủ tiền tài trợ, chúng tôi sẽ xin phép quý vị để sử dụng số tiền tài trợ của quý vị vào những dự án khác.

VietHope làm thế nào để có thể chi tiêu cho các chi phí hoạt động?
Chúng tôi sử dụng lệ phí thành viên cho những chi phí hoạt động. Tất cả thành viên của VietHope đều phải đóng góp $25 lệ phí thành viên hàng năm. Một số nhà tài trợ cũng đóng góp lệ phí thành viên này để trở thành thành viên của VietHope và giúp trang trải các chi phí hoạt động.

Tôi có thể xem báo cáo tài chính của VietHope không?
Vâng. Quý vị có thể đọc bản báo cáo ở đây.

Thành viên của VietHope có nhận tiền lương không?
VietHope là tổ chức được thành lập, tổ chức bởi những ngời trẻ và hoạt động dựa vào nguồn lực tình nguyện viên. Tuy nhiên, VietHoep có một thành viên nhận lương, đó là Trưởng đại diện tại Việt Nam, một phần thiết yếu cho hoạt động của VietHope. Trưởng đại diện sẽ điều phối các hoạt động của VietHope tại Việt Nam, bao gồm quản lí các nhóm tình nguyện viên và tiến hành thực hiện các hoạt động cho các chương trình của VietHope. Ngoài ra, tất cả các Thành viên và Ban tổ chức điều là Tình nguyện viên.

Ai sáng lập VietHope?
Trên một chuyến bus dài từ Cambridge về Wellesley để tham gia câu lạc bộ đọc sách vào đầu năm 2002, Huỳnh Văn Thi (Kennedy School of Government ’03) và Nguyễn Hòa Kim Sơn (Harvard College ’02, Harvard Medical School ’06) nảy sinh ý tưởng thành lập một tổ chức phi chính phủ để giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam. Sau đó Nguyễn Nam Trân (Harvard Business School ’03) và Nguyễn Thái Hiền (Wellesley ’04) tham gia cùng Thi và Kim Sơn trong buổi họp đầu tiên. Từ đó VietHope ra đời. Tất cả thành viên hiện nay là những người đã giúp thành lập VietHope.

Trụ sở VietHope ở đâu?
Trụ sở VietHope ở vùng Boston. VietHope được tiểu bang Massachusetts và chính phủ Hoa Kỳ chính thức công nhận. Tuy nhiên thành viên VietHope làm việc từ nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi liên lạc qua email và teleconferencing.

VietHope có quan hệ chính thức với đại học Harvard không?
Mặc dù Ban điều hành đã hoặc đang học tại Harvard, VietHope không có quan hệ chính thức với Harvard. Chúng tôi là một tổ chức bất vụ lợi độc lập.

Biểu tượng của VietHope có ý nghĩa gì?
Nét kẻ ngắt khoảng tượng trưng cho những bước đi nhỏ mà thật vững chắc để đạt đến những mục tiêu của VietHope.

Tôi nên liên lạc với ai về website này?
Xin liên lạc tại đây.