Về VietHope


English

VietHope là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) được thành lập vào mùa xuân năm 2002 bởi một nhóm sinh viên gốc Việt ở Boston, Mỹ.

Sau những cuộc gặp gỡ để chia sẻ về quê hương Việt Nam, các thành viên đã tao thành một nhóm bạn cùng chung một hy vọng và ước mơ tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của đồng bào trong nước. VietHope đã được hình thành với một mong muốn tập trung tài năng, tâm huyết và sự cống hiến của những Tình Nguyện Viên tham gia nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh hơn.

VietHope luôn luôn hoan nghênh tất cả những ai có mối quan tâm đến Việt Nam. Với tư cách cá nhân, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo nên một sự khác biệt tại Việt Nam. Là một tổ chức, chúng tôi cố gắng để tạo nên sự khác biệt lớn hơn với mỗi ngày trôi qua. Nếu bạn muốn có thêm thông tin về VietHope, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

101