Học bổng Đại Học (USP)


English

Năm học 2019 – 2020

Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VietHope USP 2019-2020

Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2019

Thông tin về học bổng năm học 2019-2020

 

Tổng quan Chương trình

 •  Chương trình học bổng Đại Học (USP) cung cấp $160USD (kể từ năm 2010), $200 USD (kể từ năm 2013), $225 USD (kể từ năm 2016) và $300 USD (từ năm 2017) cho mỗi giải thưởng. Số tiền này giúp các sinh viên lo cho học phí và dụng cụ học tập trong một năm
 • Mục tiêu của USP là để giúp các sinh viên nhận học bổng thông qua một trong hai cách sau: [1] Để giảm bớt gánh nặng tài chính của việc đi học đại học, tạo điều kiện cho học sinh thành công trong học tập. [2] Để xây dựng một cộng đồng thanh niên biết sử dụng tài năng và học tập của họ để họ trở lại giúp đỡ  quê nhà và cộng đồng của mình
 • USP chọn học sinh dựa trên hòan cảnh tài chính, hồ sơ học tập và tiềm  năng lãnh đạo trong sự nghiệp và cộng đồng
 • USP sử dụng một quy trình xét duyệt học bổng chặt chẽ bao gồm vòng xét duyệt hồ sơ (bảng điểm, các bài luận, đề xuất) và vòng phỏng vấn trực tiếp.

Tiêu điểm

 • Năm học 2009, 280 sinh viên trong hơn 633 đơn được học bổng trị giá 150 USD
 • Năm học 2010, 100 sinh viên trong hơn 400 đơn được học bổng trị giá 160 USD
 • Năm học 2011, 100 sinh viên trong hơn 500 đơn được học bổng trị giá 160 USD
 • Năm học 2012, 100 sinh viên trong hơn 500 đơn được học bổng trị giá 160 USD
 • Năm học 2013, 80 sinh viên trong hơn 281 đơn được học bổng trị giá 200 USD
 • Năm học 2014, 80 sinh viên trong hơn 261 đơn được học bổng trị giá 200 USD
 • Năm học 2015, 80 sinh viên trong hơn 240 đơn được học bổng trị giá 200 USD
 • Năm học 2016, 90 sinh viên trong hơn 222 đơn được học bổng trị giá 225 USD
 • Năm học 2017, 100 sinh viên trong hơn 211 đơn được học bổng trị giá 300 USD
 • Năm học 2018, 127 sinh viên trong gần 300 đơn được học bổng trị giá 300 USD

Năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VietHope USP 2018-2019

Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2018

Thông tin về học bổng năm học 2018-2019

Năm học 2017 – 2018

Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VietHope USP 2017-2018

Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2017

Thông tin về học bổng năm học 2017-2018

Mẫu đơn xin cấp học bổng USP 2017

Năm học 2016 – 2017

Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VietHope USP 2016-2017

Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2016

Thông tin về học bổng năm học 2016-2017

Mẫu đơn xin cấp học bổng USP 2016

 

Năm học 2015 – 2016

Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VietHope USP 2015-2016

Thông tin về học bổng năm học 2015-2016

Mẫu đơn xin cấp học bổng USP 2015

 

Năm học 2014 – 2015

Danh sách sinh viên trúng tuyển học bổng VietHope USP 2014-2015

Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2014

Thông tin về học bổng năm học 2014-2015

Thông tin sinh viên trúng tuyển học bổng VietHope USP năm trước (2013-2014) tại đây

 

Sinh viên được xét nhận học bổng

 • 90% có điểm trung bình  trung học 7,0 hoặc cao hơn, với 50% ở 8,0 hoặc cao hơn (trên tối đa 10,0 GPA)
 • Khi thi tuyển đại học, 55% được 20 điểm hoặc cao hơn (trên tối đa 30 điểm)
 • 50% đến từ các gia đình sống dưới chuẩn nghèo, như được định nghĩa của Văn phòng Tổng cục Thống kê của Việt Nam
 • 60% có các phụ huynh chưa bao giờ tham dự trung học và chỉ 6% học cao hơn trung học
 • 46% có cha hoặc mẹ đã chết  hoặc không còn khả năng làm việc, hoặc là bệnh rất nặng
 • 25% phải đi làm thêm  sau giờ học để đủ tiền đi học

Các trường tham gia chương trình

 • Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (*)
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (*)
 • Đại học Y Dược TP.HCM (*)
 • Đại học Bách Khoa TP.HCM
 • Đại học Kinh Tế TP.HCM (*)
 • Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
 • Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Đại học Thủy Lợi Hà Nội
 • Đại học Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội
 • Đại học Giao thông Vận tải và Truyền thông Hà Nội
 • Đại học Nông Lâm Huế (*)
 • Đại học Y Khoa Huế
 • Đại học Khoa Học Huế
 • Đại học Sư Phạm Huế
 • Đại học Kinh Tế Huế (**)
 • Đại học Cần Thơ (*)
 • Đại học An Giang
 • Đại học Trà Vinh
 • Đại học Quảng Bình

(*) Các trường Đại học tham gia chương trình USP năm học 2017-2018

(**) Các trường Đại học tham gia chương trình USP từ năm học 2018-2019

203

 

Những gì bạn có thể làm hôm nay

Bạn có thể tạo sự khác biệt trong cuộc đời của một sinh viên nghèo mà có tài năng khi bạn đóng góp cho chương trình này ngay hôm nay.

Tài trợ