Học Bổng


English

VietHope tin rằng tiềm năng của sự phát triển Việt Nam nằm ở nguồn nhân lực, sự thịnh vượng của đất nước phụ thuộc vào việc khai thác nguồn nhân lực này. Vì vậy một nền giáo dục tốt là điều kiện thiết yếu cho sự phát triển của Việt Nam mai sau.

Do vậy VietHope quyết tâm tạo ra nhiều cơ hội học tập cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, tập trung ở cấp tiểu học, trung học và giáo dục bậc đại học.

Các chương trình Học bổng VietHope

 • Học bổng Tài Năng và học bổng Cộng Đồng hỗ trợ về mặt tài chính cho trẻ em nghèo ở những vùng nông thôn Việt Nam.
 • Học bổng Đại Học được lập vào đầu năm 2005, nhằm giúp đỡ các sinh viên xuất sắc năm thứ nhất từ những gia đình nghèo.

Một vài nét về Việt Nam

 • Việt Nam đứng thứ 110 trong bảng xếp hạng Chỉ tiêu Phát triển Con người 1999 của Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc; 50% trong tổng số dân 80 triệu người là dưới 18 tuổi.
 • Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt US $220.

Hiện trạng Sinh viên ở Việt Nam

Giáo dục cấp Tiểu học và Trung học

 • Ước chừng 40.000 trẻ em sống và lao động trên các đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hơn một nửa học sinh học hết bậc tiểu học không học tiếp lên cấp trung học cơ sở, có nghĩa là các em phải bỏ dở việc đọc và viết khi lên mười tuổi.
 • Mặc dù giáo dục tiểu học được hỗ trợ miễn phí trong suốt 6 năm đầu nhưng cơ sở vật chất ở trường không đủ để phục vụ cho tất cả số học sinh, nên học sinh chỉ đến trường nửa ngày.
 • Nhiều học sinh trung học phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Tỉ lệ Sinh viên Đại học

 • Tỉ lệ học sinh ở tất cả các cấp học ở Việt Nam nhìn chung có tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên so với tỉ lệ học sinh ở cấp tiểu học và trung học, tỉ lệ sinh viên ở cấp đại học vẫn còn ở mức rất thấp.
 • Tỉ lệ sinh viên ở bậc sau trung học thấp một phần do các lý do tài chính. Hàng năm có nhiều sinh viên giỏi đã trúng tuyển kỳ thi đại học nhưng không thể theo học do hoàn cảnh gia đình khó khăn trong khi chi phí học tập ngày càng tăng cao và số lượng học bổng của nhà nước lại rất hạn chế.
 • Thông qua Chương trình Học bổng Đại học, bằng cách trao học bổng cho các sinh viên tài năng, chúng tôi hy vọng mang lại cơ hội cho các em tiếp tục theo đuổi việc học.

201